---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------
top of page

ClosureFast™

 

V súčasnosti rastie preferencia miniinvazívnych zákrokov spojených s uzavretím chorej žily. Najnovšou metódou na liečbu kŕčových žíl, ktorá je v špecializovaných centrách dostupná aj na Slovensku, je terapia ClosureFast. Systém ClosureFast uzatvára kŕčové žily kontrolovaným prísunom tepla.

Systém ClosureFast uzatvára kŕčové žily kontrolovaným prísunom tepla.

Úľava do 2 dní

Menej bolesti

Menej komplikácií

Menšia ekchymóza

Preukázaný účinok

AKO TO FUNGUJE?

Zákrok ClosureFast sa vykonáva ambulantne. Použitím ultrazvuku lekár zavedie katéter do postihnutej žily cez malý otvor v koži. Malý katéter privádza do žilovej steny teplo, čím sa stena zmrští a žila sa uzavrie. Po uzavretí chorej žily sa krv presmeruje do okolitých zdravých žíl.

Jednorazový katéter sa zavedie do žily

Kontrolovaný prísun tepla žilu zmrští

Po vytiahnutí katétra sa žila uzavrie

6

Po zákroku sa na miesto zavedenia umiestni jednoduchý obväz a môže sa aplikovať aj doplnková kompresia pre lepšie hojenie. Váš lekár vám môže odporučiť prechádzky a upozorniť vás, aby ste sa na istý čas zdržiavali dlhého státia a namáhavých činností. Pacienti sa vráti ak bežným činnostiam v priemere do niekoľkých dní.

SKÚSENOSTI A VÝSLEDKY

Menej bolesti

Väčšina pacientov hlási len miernu alebo žiadnu bolesť počas zákroku ClosureFast.   Komparatívna multicentrická štúdia tiež preukázala, že zákrok ClosureFast sa spája so štatisticky nižším výskytom bolestí, podliatin a komplikácií ako endovenózna laserová ablácia 980 nm laserom.

Rýchlejšia regenerácia

Pacienti podstupujúci zákrok ClosureFast sa môžu vrátiť k bežným činnostiam rýchlejšie ako pacienti, ktorí podstúpia klasickú chirurgickú alebo laserovú abláciu. V prípade zákroku ClosureFast sa priemerný pacient zvyčajne vráti k bežným činnostiam do niekoľkých dní.   V porovnaní s endovenóznou laserovou abláciou 980 nm laserom hlásia pacienti podstupujúci zákrok CosureFast až štvornásobne rýchlejšie zlepšenie kvality života.

Preukázaný účinok

Väčšina pacientov hlási viditeľné zlepšenie symptómov do jedného alebo dvoch týždňov po zákroku. Väčšina pacientov tiež hlási obmedzené až žiadne zjazvenie, podliatiny alebo opuch po zákroku s použitím katétra ClosureFast.

Menej komplikácií

Na rozdiel od chirurgickej ablácie, pri ktorej sa vykonávajú rezy v oblasti slabín a lýtok, pri zákroku ClosureFast sa urobí len jeden malý rez v mieste zavedenia. Tento minimálne invazívny prístup znižuje pravdepodobnosť výskytu bolesti a podliatin spojených s chirurgickou abláciou.

5

5

7

5

6

bottom of page